Anioł, Anioły, Reiki, Uzdrawianie, Egzorcyzmy, Zbigniew Ulatowski, Zbyszek Ulatowski, Barbara Mikołajuk, Basia Mikołajuk, Leszek Żądło, Leszek Zadlo, Moc Anioła, Artykuły, Ogłoszenia, Regresing

2007-10-28 Zbigniew Ulatowski
* Uzdrawiająca Terapia*

Artykuł ten w odróżnieniu od moich wcześniejszych artykułów ma inną formę przekazu. W ten właśnie sposób pragnę udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane nam telefonicznie lub drogą elektroniczną pytania. Osób zwracających się do mnie jest dużo, a  problemów nękających te osoby - jest ogrom.  Zdecydowałem się pomagać ludziom zgodnie z przekazanym mi posłaniem,  kompetencjami i mocą. Obliguje mnie to do przybliżenia informacji, by naświetlić wartość moich działań i wyjaśnić to co nie zrozumiałe a  nurtujące ludzi pytających. Bezwzględnie poświęcam się by pomoc jakiej się podejmuję miała najskuteczniejszy finał, by ulżyć w cierpieniach i sprawić, że osoby potrzebujące mojego wsparcia, będą potrafiły pozbyć się niepotrzebnych obciążeń świadomości i wpływów z przeszłości.
Pragnę zwrócić uwagę na to by zrozumiały jak często same „katują się”  i sprowadzają na siebie cierpienie..
 
Tym samym uświadamiam te osoby , by odcięły się od negatywnych wpływów oraz pozbyły się ciężaru jaki narzuciły sobie same lub pozwoliły narzucić je innym. Zrozumienie i pozbycie się bagażu obciążeń przyczyni się  do tego, że w ich sercu zagości radość i mogą w spokoju kroczyć drogą miłości przez życie.
Sesji regresingu czy też regresywnego uzdrawiania  nie można robić zbiorowo, ponieważ każdy człowiek jest inny i ma inne problemy od których pragnie się uwolnić i tylko prowadzenie indywidualne może przynieść zadawalający efekt .
 
Przekazując sposoby terapii każdemu z osobna jest bardzo wyczerpująca i pochłaniająca niesamowicie dużo czasu.
Udzielając wyjaśnień na ciągle powtarzające się pytania, przybliży obraz moich działań, a odzyskany czas z przeprowadzanych rozmów telefonicznych lub odpisywania e-maili  posłuży mi do spokojnej realizacji powierzonych  zadań czy też prywatnego życia.
 
Ostatnio z najczęściej zadawanych  pytań:
 
 - CO  TO JEST REGRESING ?
 
REGRESING - jest to cofanie się w przeszłość. Podczas sesji Regreser wprowadza w trans niehipnotyczny osobę potrzebującą pomocy (klienta),  by  cofnęła się w przeszłość i odreagowała  wszystkie zgromadzone emocje w świadomości,  które  uaktywnione zostały w ciele fizycznym. Dotyczy to również bagażu emocjonalnego przeniesionego z inkarnacji byłych wcieleń. Podczas sesji Terapeuta obserwuje reakcje klienta, naprowadza go na sytuacje przeżyte w przeszłości i ulokowane w świadomości. Klient poprzez oddech, ruch ciała, wskazuje sytuacje, które zostały zakodowane w jego świadomości. Regreser prowokuje klienta do reakcji słownej by ten wyrzucił ze swojej świadomości wszystko to,  co sprawia problemy, a następnie odliczając stara się niekorzystne przeżycia usunąć  by nie  zaburzały doczesnego życia. Umacnia realność o  wszelkie pozytywne sytuacje ujawnione w świadomości  klienta.
Cofając się wstecz klient  niekiedy nie chce pamiętać złych przeżyć, często pomija, nie kojarzy  niekorzystnych relacji bo były one np. zbyt bolesne, tragiczne.  Zadaniem Regresera jest pomoc w skojarzeniu przez klienta niejasnych faktów i uświadomienie go by zmienił sposób myślenia, by wyrzucił to wszystko ze świadomości. Ze złych przeżyć szybciej uwalnia się osoba, która  przeszłość widzi w przesuwających się obrazach.  Trudniej jest w sytuacji gdy klient nie wie czego ma szukać i nie chce wyrzucić tego, co go zaburza myśląc, że do czegoś to jeszcze będzie potrzebne. Zadaniem Regresera jest pomoc w odszukaniu przyczyn zaburzeń świadomości i wskazać skutek jaki z tego tytułu się tworzy. Jeżeli nie można znaleźć powodów cierpienia w obecnym życiu Klienta,  wprowadza się go w poprzednie istnienia i  wyszukuje powiązań z sytuacją jaka została przeniesiona na obecne życie.
Sesje regresingu są bezpieczne i skuteczne w uwalnianiu człowieka od niepotrzebnych zaburzeń.
Będąc świadomym  błędów popełnionych w przeszłości, ich wpływom na przyczyny i skutki powstałych obecnie zaburzeń możemy  zmienić teraźniejsze  postępowanie by nie powtarzać niekorzystnych sytuacji oraz niezdrowego  sposobu myślenia.   
 
 
 
CO TO JEST REGRESYWNE UZDRAWIANIE ?
 
REGRESYWNE UZDRAWIANIE -  to łączenie wszystkich znanych nam metod w ezoteryce, a mianowicie:  regresingu, rebertingu , medytacji , transformacji  efektem muzycznym , radykalnego wybaczania i uzdrawiania duszy i ciała . Dusza ludzka jest wartością istoty ludzkiej i całokształtem powłoki materialnej i niematerialnej. Ciało to tylko narzędzie, które kierowane jest przy pomocy duszy. W trosce o całokształt istoty ludzkiej powstała metoda regresywnego uzdrawiania łącząc wszystkie metody w jedność by dotrzeć do wszystkich zakątków naszej aury. Metoda regresywnego uzdrawiania prowadzona jest światłem naszej duszy . Cofając się do początku naszego stworzenia , do istoty doskonałej możemy wyzwolić się od przyczyn i skutków zgromadzonych w ciele przez lata naszych żyć reinkarnacyjnych . Większość energii w naszym ciele to zmaterializowana  woda, która jest idealnym przewodnikiem energii. Nasza dusza to nasze światło istoty anielskiej  (przedwiecznej).  W skład tego światła wchodzą emocje znajdujące się w naszej aurze i czynniki odpowiadające tym emocjom. Jeśli poznamy wartości naszej aury i uświadomimy sobie jak funkcjonuje wartość naszej duszy i co jest  odpowiedzialne za to, że cierpimy uzdrowimy ciało . Ciało to tylko powłoka materialna, która odbiera emocje ukazujące wszystkie problemy zgromadzone w duszy.  Nasza powłoka duszy składa się  z czterech ciał subtelnych w skład, których wchodzi ciało fizyczne. Jak opisywałem w art. „Mistrz mistrzowi nie równy” http://www.mocaniola.com.pl/artykul.php?id=78  powinniśmy nauczyć się postrzegać nie tylko to co widzimy gołym okiem ale i otworzyć się na to co jest nam nieznane, a jest przyczyną tego, że cierpimy.
 
Całokształt naszej duszy składa się z czterech ciał subtelnych:
Ciało eteryczne -  w skład którego wchodzi również  ciało fizyczne.
Ciało fizyczne odbiera wszystkie bodźce energetyczne z innych ciał i ukazuje nam namacalnie to co jest przyczyną naszej dolegliwości. Objaw znajdujący się w ciele fizycznym jest przyczyną tego co zgromadzimy w naszej duszy.  
Ciało astralne -  w skład ciała astralnego wchodzi :
relacja do jaźni
racjonalny umysł
relacja z innymi
Nasz umysł i nasza świadomość odbiera wszystkie impulsy ze środowiska, w którym się w danej chwili znajdujemy. Nasze myślenie oddziaływuje na  te trzy poziomy naszej aury. Nasza nadświadomość, świadomość przenosi impulsy na nasz umysł i gromadzi w naszym ciele fizycznym. Oddziaływanie naszego świadomego i nieświadomego myślenia układa relacje w poszczególnych narządach ciała ( meridianach) tworząc blokady. Nadmiar impulsów emocjonalnych  zgromadzonych w ciele fizycznym powoduje dyskomfort odpowiedniego narządu. Brak reakcji na impulsy ciała wytwarza rozładowanie emocji tworząc dolegliwości chorobowe lub emocjonalne..
Ciało mentalne – W skład ciała mentalnego wchodzi tylko:
święta wola wewnętrzna
Na poziomie tego ciała w poziomie naszej psychiki tworzy się siła naszej woli i w większym stopniu odpowiada za podejmowanie naszych decyzji. Jeśli poziom ten jest silny,  nikt nie zakłóci tego co nasze ponieważ to my podejmujemy decyzje nie patrząc na  to co mówią,  a nawet i myślą o naszych decyzjach inni. To my powinniśmy kształtować nasze wnętrze i realizować nasze potrzeby życiowe.
Ciało duchowe -  W ciele tym znajduje się cała wartość  naszej duszy.
święta miłość, duchowa ekstaza
święty umysł i spokój
Poziomy te są wartością naszej duszy. Dusza nasza posiada światło pierwotnego stworzenia a życia reinkarnacyjne nazbierały inne relacje barw światła, które pomieszały barwę doskonałą i pierwotną . Do póki nie zostanie uzdrowione ciało eteryczne, astralne i mentalne nie mamy szans na uzdrowienie ciała duchowego.  Wszystkie poziomy naszej aury powinni funkcjonować wibracjami doskonałości by stanąć na drodze do oświecenia.
REGRESYWNE UZDRAWIANIE  w tym przypadku jest jedyną formą w uzdrowieniu wartości duszy i uzdrowienie jej światła  na wszystkich poziomach aurycznych. Radykalne wybaczanie wytwarza energię miłości, która odcina problem w aurze powodując to , że zgromadzona emocja całkowicie zostanie rozpuszczona. 
 
      -     JAKA JEST RÓŻNICA POMIEDZY TYMI DWOMA TERMINAMI ?
 
Regresing prowadzony profesjonalnie jest niezmiernie pomocny do przygotowania naszego ciała i duszy na otwarcie się do uzdrowienia naszego światła istoty doskonałej. Podczas regresingu uwalniamy się od zebranych relacji na poziomach ciał eterycznych, astralnych i mentalnych . Sesja regresingu poprowadzona prawidłowo i z czystą intencją na pewno przyniesie pozytywny aspekt w uzdrowieniu naszych problemów nazbieranych w życiu ludzkim. Jest również negatywna strona w sesjach regresingu, ponieważ gdy regreserem będzie osoba do tego nie powołana może przynieść więcej szkód w naszym ciele i umyśle niż pozytywów. Do każdego regresingu należy przygotować klienta by uruchomić w nim otwarcie się na wspomnienia i zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Podczas sesji regresingu wystąpić mogą różne reakcje  ciała, a nawet impulsy częściowej tężyczki kończyn lub całościowego paraliżu. Dlatego regresing może być przeprowadzony tylko przez profesjonalistę, którego kompetencje w każdej chwili spowoduje uwolnienie klienta z zaistniałej sytuacji.
Regresywne uzdrawianie  w odniesieniu do regresingu jest metodą, która uzupełnia to czego nie da się wykonać w regresingu. Sesja regresywnego uzdrawiania jest całkowicie inna w odróżnieniu od metody regresingu. Przygotowując klienta do uzdrowienia duszy należy przygotować jego świadomość do wibracji czystej i doskonałej . Odpowiednia medytacja i wprowadzenie w trans transformacji światła następuje oczyszczanie światła pierwotnego stworzenia. Podczas sesji klient nie porozumiewa się z terapeutą relacją słowną . Terapeuta musi bezwzględnie widzieć światło aury doskonałej i wypalać poprzez racjonalne wybaczanie wszystko to co nie zostało wyeliminowane podczas innych sesji. To terapeuta prowadzi klienta tak by jego anielskie światło stało się doskonałe i połączyło się ze światłem anioła stróża, który jest jednością tego światła . Podczas całej sesji każdy wydech oczyszcza niekorzystne wibracje i barwy niewłaściwego światła . Lecz każdy wdech wprowadza świetlistą moc energii i rozświetla swym blaskiem pole całej aury wspomagając wypchnąć lub wypalić wszystko to co nie powinno znajdować się w aurze. Nadmieniam , że podczas sesji regresywnego uzdrawiania najmniejsza wątpliwość ze strony klienta może nie przynieść oczekiwanego efektu. Sesje takie można powtarzać by doskonałość duszy rozjaśnić i udoskonalić . Końcowa sesja wprowadza klienta w świat doskonałości i łączony zostaje ze swoim aniołem, który jednoczy się jako jedno nierozczepione światło . Cała przeszłość pozostawiona za sobą staje się uzdrowiona i przetransformowana do przestrzeni boskiej celem przekształcenia jej na czystą energię miłości . Ciało nasze staje się wolne od bagażu przeszłości i możliwe jest szczęśliwe życie . To od nas zależy jak otworzymy się na zmiany i jak podążać będziemy po nowej drodze bez bagażu przeszłości.
 
 
CZY UDA SIĘ PRZEŻYĆ ŻYCIE BEZ RYTUAŁU OGNIA ?
 
W zasadzie TAK.
Ponieważ to od nas zależy jak zadbamy o nasz przebieg życia .
Ale - czy opłaci się nam dźwigać bagaż, który został rzucony przez tych, którzy wprowadzili nam relacje niepowodzeń ?
Czy opłaci się nam iść przez życie cierpiąc ?
Do czego jest nam potrzebny bagaż obciążeń narzucony przez tych, którzy żywią do nas uraz ?
RYTUAŁ  OGNIA  to moc, którą posługiwali się wielcy szamani w małych i  dużych plemionach od niepamiętnych czasów . Niektóre z silnych rytuałów niosące pomoc człowiekowi zostały już zapomniane i moc w nich zawarta zaginęła. Nieliczni wielcy uzdrowiciele zajmujący się tymi rytuałami odtwarzają pamięć z byłych wcieleń i idą drogą posłania wznawiają moc, która wygasła tysiące lat temu.
Zdajemy sobie sprawę z tego czym są klątwy, uroki, czarna magia, czarna tantra, wu-du, złe oko i wypowiedziane słowa,  które niszczą nasze życie.
Słyszymy też o więzach uzależnień.
Słyszymy o pętach i obrożach, które trzymają człowieka jak smycz psa nie pozwalając się rozwijać czy podejmować decyzje . 
Słyszymy też o kodach , transach i zasłonach , które blokują naszą wiedzę doskonałości anielskiej (boskiej).
Bardzo często słyszymy o sznurach łączących istoty ludzkie z  demonizmem , satanizmem i wampiryzmem.
Nie mówiąc tu już o wprowadzonych  kanałach astralnych i Atlantydzkich.
Wystarczy zastanowić się czy warto dźwigać na swoich barkach chociażby jedną z wymienionych form narzuconych nam obciążeń, które sprawiają to , że nie możemy zrealizować swoich pragnień w życiu.
RYTUAŁ OGNIA  odcina wszystko to co nie pochodzi od Boga i nie jest boskim pragnieniem . Nie jest to koniecznością, którą musimy się poddać ale należy zastanowić się czy warto iść przez życie z obciążeniem, które tworzy w nas zniszczenie i niepowodzenie.
Poddanie się mocy rytualnej w kręgu ognia uwolni nas od wymienionych obciążeń jak za dotknięciem czarodziejskiej różczki  by zaznać radość duszy i ciała. W zasadzie wszyscy jesteśmy narażeni na bycie ofiarą rzucanych obciążeń przez innego człowieka. Powodem tego  między innymi jest zazdrość i zawiść ale dopóki rzucona relacja się nie uaktywni nie zauważamy tego . Szukamy pomocy w chwili gdy dane obciążenie nabiera drastycznej mocy i nie wiemy jak zapobiec temu co nas niszczy . Bardzo często jest już za późno by odbudować to co już straciliśmy.
Dopóki mamy siłę i wierzymy , że w końcu uda się nam zmienić zły los to życie jako tako się kręci lecz jeśli nastąpi zwątpienie boimy się zmian i upadamy na dno.
CZY UDA SIĘ PRZEŻYĆ ŻYCIE BEZ RYTUAŁU OGNIA ? Jest to pytanie, na które po przeczytaniu tej wypowiedzi  możemy sobie odpowiedzieć sami.
 
O klątwach i Urokach oraz o Kręgu Ognia więcej w artykułach :
 http://www.mocaniola.com.pl/artykul.php?id=18  i  http://www.mocaniola.com.pl/artykul.php?id=17
 
 
CZY  ŚWIADOMOŚĆ  POTRZEBY  POSIADANIA  ANIOŁA  STRÓŻA  JEST  KONIECZNA   ABY  SIĘ UDUCHAWIAĆ ?
 
Anioł Stróż to energia światła doskonałego , to niezgłębiona moc jaka prowadzi nas drogą miłości do oświecenia.
Jestem niezmiernie przekonany z własnych życiowych doświadczeń , że świadomość wiary w Anioła Stróża jest konieczna w osiągnięciu celu uduchowienia.
 
Zastanówmy się:
Ile razy w chwili bezradności dostaliśmy podpowiedź:  jak wyjść z sytuacji, która była dla nas bez wyjścia.
Ile razy wycofaliśmy się z sytuacji, która była dla nas zagrożeniem .
To Anioł Stróż podpowiada nam intuicyjnie to co jest dla nas korzystne by iść drogą przeznaczenia do domu Boskiej miłości.
To Anioł Stróż zabezpiecza nas abyśmy nie zbłądzili z obranej drogi z jaką przyszliśmy na ten świat w postaci ludzkiej.
Wątpliwości tworzą w nas zagubienie .
Brak wiary w Anioła Stróża przyczynia się do tego , że odsunie się on na pewną odległość i czeka aż poprosimy go o pomoc. Co prawda czuwa on nad nami ale nie wtrąca się do naszej decyzji . Bez wsparcia jesteśmy sami i dlatego bardzo często gubimy się w życiu codziennym  i jesteśmy bezradni.
Zastanówmy się dlaczego w ostatnich czasach jest coraz więcej osób, którzy szukają pomocy egzorcystycznej ?
To proste .
Zwątpili oni w nadzwyczajną moc swojego Aniołka i szukali podpowiedzi astralnej .
Anioł Stróż to nieodłączna cześć naszej duszy i naszego światła aurycznego w związku z czym nie ma innej sposobności by nie ufać mu . Nie ufając sobie i nie kochając się tym samym nie ufamy naszemu anielskiemu opiekunowi i nie kochamy go. Będąc sami bez wsparcia nie dotrzemy do oświecenia.
Wcielać się będziemy bez końca a tym samym  nie zaznamy wiecznego spokoju i wiecznej miłości w świecie wiecznej radości .
 
Ja znalazłem tę drogę porozumienia i cieszę się , że mam pomoc mojego kochanego Aniołka. Dzięki czemu mogą pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują i wiem , że pomoc ta jest spotęgowana o anielską moc .To On podsyła mi tych, którzy zbłądzili w życiu . Dzięki mojemu Aniołkowi i Przewodnikom duchowym widzę , czuję i wiem więcej niż mogę powiedzieć . Nie czytam wiedzy innych a wiem jak poradzić sobie w każdej sytuacji, którą postawi mi los.
Warto przeczytać art. „Anioł Stróż” http://www.mocaniola.com.pl/artykul.php?id=123
Kochajmy naszego Aniołka bo to on poprowadzi nas drogą do raju  - do Boga.  

©2005 Zbyszek Ulatowski · wykonanie strony: enedue.com