Anioł, Anioły, Reiki, Uzdrawianie, Egzorcyzmy, Zbigniew Ulatowski, Zbyszek Ulatowski, Barbara Mikołajuk, Basia Mikołajuk, Leszek Żądło, Leszek Zadlo, Moc Anioła, Artykuły, Ogłoszenia, Regresing

2007-02-22 Zbigniew Ulatowski
MOC ŚWIATŁA ARCHANIOŁÓW

ŚWIETLISTA DROGA ENERGII BOSKIEJ


Od dłuższego czasu otrzymuję przekazy od mojego Aniołka i długo zastanawiałem się, czy przekazy te mogę opublikować. Większość z nich dotyczy przeszłości i ich celem jest uświadomienie mi, kim byłem i do czego jestem powołany. Aniołek mój uświadamia mi, dlaczego nieustannie się wcielałem i co powinienem robić, by stanąć na drodze światłości. Od pewnego czasu dostaję wiadomości prorocze, dotyczące przyszłości, lecz nie wiem, jak to opublikować, by nie zostać źle odebranym. Wiedza płynąca z przekazu istot światła jest ważna dla życia na Ziemi, ale opinie ludzkie są różne na ten temat. Zaślepienie fanatyzmem religijnym i próby zjednoczenia owych fanatyków zmieniają program boski na Ziemi. Od tysięcy lat ludzie anioły mają przekazy, które głoszone są na całym świecie, ale czy człowiek traktuje to poważnie ?
Moc istot świetlistych, boskich daje nam odczuć, jaką siłą i mocą włada Najwyższy. Na każdym kroku doświadczamy tej mocy za pośrednictwem otaczających nas żywiołów. W chwili zagrożenia budzi się lęk, obawa, przerażenie i niepokój, lecz gdy żywioł uspokoi się, zapominamy o tym. Nie zwracamy uwagi na to, że każde zagrożenie żywiołem ma nam coś uświadomić tak, byśmy zmienili swoje postępowanie na Ziemi.

Artykuł ten jest wstępem do tego, co pragnę opisać w art. „Strażnicy Atlantydy”.

Niektóre istoty anielskie (świetliste) są duszami wybranymi i są uczniami Archaniołów, którzy zostali powołani jako mistrzowie światła do wykonania boskiego posłannictwa w przestrzeni i na Ziemi. Po buncie i wojnie aniołów, zwanej też wojną bogów, rozrzuceni zostaliśmy w całym wszechświecie za karę lub z posłannictwem. Wszyscy jesteśmy energią boską, a niektórzy pamiętają ze swoich byłych wcieleń czasy istot prastarych, gdy uczestniczyli w buncie i wojnie aniołów. Przed wojną aniołów nie było podziału na anioły i archanioły. Wszystkie istoty świetliste, znane też jako istoty przedwieczne, były równe sobie i poważane jednakowo przez moc energii boskiej Najwyższego. Światło ich energii rozświetlało całą przestrzeń, jako jedność światła energii anielskiej. W tamtych czasach panowała harmonia, miłość i moc boska, którą były obdarowane wszystkie istoty doskonałe. Niektórym z nich nie podobała się taka harmonia i chciały więcej, wtedy narodziły się pierwsze powody buntu, nuda spowodowała, że zaczęło szerzyć się zło. Początkowe niewinne żarty przerodziły się w złość i bunt. Powstawały grupy buntownicze, a inne istoty świetliste dawały się podejść nieświadomie i przystępowały do nich.
Istoty, które nie dały się sprowokować i przekonać buntownikom, pozostały wierne Najwyższemu. W zamian za lojalność były prześladowane przez grupy buntownicze. Zło, które coraz bardziej rozszerzało się w przestrzeni, wywołało bunt, wreszcie wybuchła wojna w przestrzeni anielskiej i nastąpił podział istot doskonałych. Wojna zniszczyła harmonię doskonałości boskiej i wówczas stworzono władzę absolutną, aby chronić życie światła, doskonałość istot świetlistych i zasady boskie.

Najwyższa fala i niezgłębiona moc to światło, a światło to GABRIEL. Chroniąc swoje doskonałe światło, które świeciło jednakowo dla wszystkich, rozszczepił je i obdarował jego tajemnicami archaniołów, którzy byli wierni boskiej energii miłości. Przestrzeń została podzielona na XII poziomów, w których stworzono cztery wymiary, czwarty wymiar na dwunastym poziomie przestrzeni nie jest znany ludzkości. Powołując hierarchię zaufanych archaniołów, podzielił pośród nich swe obowiązki, które mieli oni pieczołowicie wypełniać i nauczać swoich wybranych uczniów, obdarowując ich tymi tajemnicami. Pozostałe istoty przedwieczne, zwane aniołami, otrzymały hierarchię według zaangażowania.
Anioły buntownicze naznaczono kolorem niebieskim i ogłoszono ich upadłymi. Po odebraniu im anielskiej mocy doskonałości zepchnięto ich na niższy poziom , aby nie miały dostępu do wiedzy boskiej. Odebranie doskonałości duszy spowodowało zaniżenie świadomości co przyczyniło się do wygnania z raju boskiego.
Anioły obdarowane światłem srebrnym to te, które były gnębione przez buntowników, zniszczone częściowo w czasie wojny otrzymały złotą świetlistą ochroną od Najwyższego. Miało to za zadanie chronić ich wiedzę i moc przed buntownikami. Anioły z hierarchii złotego światła były również strażnikami przestrzeni boskiej i archanielskiej, otrzymywały dodatkową moc zielonego światła jako strażnika boskiego. Były one bardzo szanowane i uznawane przez Najwyższego i Archaniołów.
Archaniołowie to najwyższe i najdoskonalsze istoty świetliste ludzi przedwiecznych, to hierarchia zaliczana do istot światła białego. Te istoty przebywały i przebywają w czwartym wymiarze przestrzeni. Wielu jest Archaniołów w czwartym wymiarze, ale jako pierwsi we władzy absolutnej, jako najwyższa fala przestrzeni, zasiedli :
Archanioł Gabriel, Archanioł Michał, Archanioł Chaniel (Chamuel, Anael), Archanioł Rafael, Archanioł Jophiel (Orfiel), Archanioł Uriel (Auriel, Samael, Camael) i Archanioł Zadkiel (Zachariel). Ci archaniołowie to pierwsi nauczyciele jako najwyższa fala boskiej energii i to oni mieli za zadanie przekazać swym uczniom tajemnic, którymi zostali obdarowani przez Najwyższego.
Imiona Archaniołów kończą się „ - El „, co oznacza „ Bóg „ – a więc Archaniołowie to istoty boskie i to oni patronują naszym duszom za pośrednictwem naszego Anioła Stróża .

Jak zapewne wszystkim wiadomo, doskonałe światło boskie jest białe, świetliście kryształowo białe, niezakłócone innymi barwami. Gdy wybrano hierarchię archanielską, obdarowano ją mocą boskiego białego światła, które jest podstawą jej doskonałości. Z chwilą nadania Archaniołom posłannictwa i tajemnic z nim związanych, rozszczepiono to światło w kolorowe energie mocy z odpowiednim zadaniem dla każdego z nich. Archaniołowie otrzymując tajemnicę boską z odpowiednim posłannictwem mieli przekazać tę moc swoim anielskim uczniom, którzy następnie zostali zesłani z posłannictwem na Ziemię. Zadaniem anioła ziemskiego schodzącego na Ziemię w postaci ludzkiej jest dotarcie do tych, którzy nie umieją słuchać wewnętrznego głosu i słów płynących od Anioła Stróża.

Wszyscy Archaniołowie mieli po 12–tu uczniów, których zapoznali z odpowiednimi tajemnicami i posłannictwem. Uczniowie ci po ślubowaniu obdarowani zostali mocą i wiedzą jako doskonała światłość anielska. Po przysiędze inicjacyjnej zostali rozszczepieni z jedności światła na doskonałe dusze ludzkie i zesłani na Ziemię. Wcielając się w kobietę i mężczyznę, nauczali ludzkość. Te doskonałe światłości wyuczone przez archaniołów zostały nazwane przez Najwyższego MISTRZAMI BOSKIEGO ŚWIATŁA.

Archanioł Gabriel - otrzymał moc światła boskiego koloru białego i to on miał pieczołowicie nadzorować pracę pozostałych archaniołów. Jako jedyny posiadający niezakłócone światło innymi barwami otrzymał moc absolutną i władzę nieskończenie wszechmocną. To MISTRZ władający Bożą czystością, kryształowo białym promieniem odnawiania, zmartwychwstania, światła postępu, rozwoju i nadziei. Oczyszcza z minionych złych uczynków. Rozpuszcza zanieczyszczenia duszy, pobudza do nieustannego odnowienia i przemian. Obdarowuje szansą poznania.
Archaii – nadziei i harmonii.
Anioł komunikacji , czystości , niewinności - nauczyciel. Równoważy harmonię wszechświata . Zapoczątkował swym czystym światłem początek świetlistej mocy boskiej.
To on obdarował dodatkowymi tajemnicami boskimi pozostałych Archaniołów. Nauczał ich, jak przekazywać wiedzę innym, jak ją zapamiętać i ochraniać. Każdemu z Archaniołów Gabriel przekazał dodatkowe posłannictwo związane z istotami ziemskimi i życiem na Ziemi. Jest On kanałem światła boskiego i jako opiekun pozostałych Archaniołów prowadzi ich jak boska fala energii. Gabriel to światło istoty doskonałej, uzdrawia zgodnie z posłannictwem istoty chore i opętane. Posiada moc uzdrawiania wszechświata i nauczył swoich uczniów, jak otwierać świetlistą drogę boskiej energii, by bezpiecznie przeprowadzać zagubione dusze ludzkie do światła.
Gabriel był posłannikiem boskim, który przekazał Marii, że urodzi Ona Syna Bożego. Jako przewodnik Marii pieczołowicie prowadził ją w chwale Boga, by urodziła króla wszechświata, Jezusa Chrystusa. Dla Gabriela zadanie to nie było łatwe, gdyż musiał jednocześnie prowadzić Józefa i przekazywać wskazówki boskiej miłości. Gabriel więc miał pod opieką dwie istoty ludzkie, które z kolei stały się opiekunami Syna Bożego. Nauki Gabriela głosiły pochwałę nieskalanej czystości. Białym światłem Archanioł Gabriel rozświetla drogę bez ograniczeń we wszechświecie jako doskonałą drogę dla wszystkich wartości, bezpośredni przekaźnik od Najwyższego i łącznik wszystkich mocy światłości pozostałych Archaniołów, jako jedno doskonałe światło.

Archanioł Michael - jako moc boska błękitu posiada tajemnicę harmonii, spokoju i otwarcia na wszystkie energie boskie. Posiada szafirowo - niebieski promień Bożej woli. Jako płonący niebieski miecz światła i płaszcz ochronny jest MISTRZEM i Aniołem Stróżem przestrzeni boskiej. To pośrednik boskiej woli, władzy i siły.
Archaii – wiary. Siła wiara, wizja .
Opowiada się po stronie światła i uwalnia z cieni. Naucza uszlachetniania wiedzy i mocy boskiej, aby wszystkie istoty boskie dokonywały wyboru właściwych upodobań i zainteresowań i prawidłowego poznania swojej wartości i siły witalnej. Patronuje mistrzom i wojownikom światła. Jest niezastąpiony w walce egzorcystycznej z demonami i strzygami.

Archanioł Chanuel - to purpurowo - różowy promień boskiej miłości, aktywna inteligencja i siła Bożego serca, Boży hołd, uwielbienie i poświecenie.
Archaii - dobroczynności, współczucia, miłosierdzia i pierwotnego zaufania.
Chanuel naucza swoich uczniów czystej bezwarunkowej miłości, sposobu jej przekazywania i uszlachetniania.
Uzdrawia światłem różowym, przesyła moc energii miłości istotom potrzebującym. Chanuel jako moc miłości przekazuje swoją wiedzę uczniom doskonaląc ich w czułości, szlachetności oddania i pokorze. Wiedza Chanuela odzwierciedla się w życiu ziemskim jako miłość cielesna czysta, szlachetna. Przekazuje czyste intencje w rozkoszach cielesnych i seksie. Tajemnice nauk Chanuela dotyczące miłości zostały udostępnione, kiedy uczniowie Chanuela zeszli na ziemię rozszczepiając się na energię męską i żeńską i tworząc idealną parę połączoną miłością duchową i cielesną. Jako duchowa para w istotach ludzkich nauczali oni innych, jaką wartość ma miłość czysta i szlachetna. Nauczali doznań cielesnych związanych z miłością duchową i nazwali je ‘’ Światłem rozkoszy duchowej” . W owych czasach nieznane było słowo seks. Harmonia czystości doznań cielesnych została jednak przez zło zdeformowana, wykorzystana przeciwko czystej, szlachetnej miłości. Nauki Chanuela dążą do zjednoczenia światłości drogi miłości duchowej z ciałem i wskazują, jak przetransformować uczucie duchowe w doznania cielesne, jak szanować ciało w miłości czystego światła duchowego.

Archanioł Rafael - to moc światła zielonego, posiada szmaragdowo - zielony promień błogosławieństwa, poświęcenia, koncentracji, uzdrowienia świętej nauki i obfitości, Bożego uzdrowienia. Udostępnia światło rozpoznania pełni stworzenia. Otacza błogosławieństwem tworzenia życia z tym wszystkim, co nas otacza.
Archaii pociechy, ufności i lecząca miłość.
Jest nauczycielem ochrony szlachetnych energii, jako strażnik boskości naucza ochrony strażników boskiego światła i czystości energetycznej. Uzdrawia, umacnia i ochrania czystość energii doskonałej, mocy boskiej. Archanioł uzdrawiania, MISTRZ i patron uzdrowicieli .

Archanioł Uriel - to ogień światła Boga, moc światła, rubinowo czerwono-złocisty promień budującej siły. To Archanioł radości, sprawiedliwości i czynu - MISTRZ. Aktywnie działająca Boża miłość. Umacnia wnętrze człowieka ( moc i siłę ), by kierował się w życiu uczuciem sprawiedliwości, radości i miłości, niezależnie od wartości życia. Anioł troski pełnej miłości.
Archaii łaski i służby
– to strażnik i nauczyciel miłości do całego wszechświata. Mocą swojego światła uzdrawia cały wszechświat. Swoją mocą jednoczy wszystkie energie światła w światło Boga i Archanioła Gabriela.

Archanioł Jophiel - to moc złocisto-żółtego promienia mądrości. Boża mądrość. Przekazuje prawdę : Bóg jest moją mądrością , radością i oświeceniem.
Archaii wytrzymałości, wytrwałości, kontemplacji, wrażliwości i odczuwania.
Jego motto brzmi - kto ma uszy, niech słucha. Bóg objawia się we wszystkim, co istnieje. Anioł MISTRZ i nauczyciel przekazu energii na cały wszechświat, między innymi na Ziemię. To on rozświetla promieniami słońca wszystkie boskie energie, tworząc złote kanały świetliste.

Archanioł Zadkiel - to Boży sędzia. Anioł MISTRZ, który uczy, że Bóg jest prawdą i łaską. Posiada moc boskiego światła i wartości uduchowiania. Jego purpurowo-fioletowy promień przemiany to znak transformacji i wiecznej wolności – Boża transformacja.
Archaii przemiany.
Transformacja, rozwój intuicji, oczyszczenie, wyzwolenie, intuicja, oddanie i rozwój duchowy.
Wgląd w wyższe królestwo. Zrozumienie prawa przyczyn i skutków, wolność i wybaczenie. Powołuje do działania światło. Jako nauczyciel głosi, że ani walka, ani opór nie wybawią Ciebie od negatywnych energii, potrafi to tylko i wyłącznie przemiana. Przebacz, aby i Tobie było przebaczone. Nie zapomnij wybaczyć wrogom.


Wszystkie energie archanielskie są mocą światła boskiego i kluczem powrotu do istot przedwiecznych. Archaniołowie to światłość, to rozczep światła boskiego, to oni jednoczą drogę świetlistą do świata Najwyższego. W hierarchii archanielskiej są strażnikami boskiego światła. Często odwołujemy się do Archaniołów Fioletowego Ognia czy strażnika Hieronima. Nie zapominajmy też o orszakach i chórach anielskich, gdyż są elementem jedności boskiej i pomagając nam jednoczą się, by chronić nasze anielskie światło przed upadkiem duszy.
Światło boskie – to droga świetlista, która prowadzi w wymiar boski i posiada moc świetlistej miłości, wiary, szlachetności.
Archaniołowie zsyłając swoich uczniów jako mistrzów światła przekazali im posłanie, aby dusze ludzkie po upadku anielskim nawrócić do dobra, to te dusze, które czyniły zło w trakcie wojny anielskiej. Jednocześnie zadaniem aniołów ziemskich jest kształtowanie dusz niedoświadczonych, młodych, które nie przeszły piekła w przestrzeni podczas wojny i buntu istot przedwiecznych i nie zostały jeszcze zarażone złem, aby nie dały się mu podporządkować.

Misja uczniów poszczególnych archaniołów zakończyłaby się sukcesem, gdyby niektórzy z nich nie przeszli na stronę zła i nie stali się zbuntowanymi aniołami.
Tym samym zamierzenia Najwyższego i Archaniołów na dzień dzisiejszy stanęły w miejscu .

Archaniołowie postanowili ratować tych uczniów, którzy nie złamali zasad boskich i jako wybrane dusze rozwijają się duchowo, aby poznać swoje zadanie. Niektórzy uczniowie Archaniołów wiedzą, kim są i z jakim zadaniem zeszli na ziemię. Jezus jako Bóg i król całego stworzenia skierował petycję do Archaniołów, aby zajęli się swoimi podopiecznymi i przygotowali ich do zrealizowania planu boskiego za pośrednictwem Aniołów Stróżów i przewodników duchowych..
Jest to trudne dla uczniów Archanielskich pierwszego kontaktu, gdyż w parze z dobrem szerzy się zło i każdy anioł ziemski ma blisko siebie istotę przeciwstawną, prowokującą go do czynienia zła. Pewne informacje na temat zmian należy zachować jeszcze w tajemnicy, gdyż ciemna strona nie śpi, a ludzkość nie jest duchowo gotowa na zmiany i gdyby któryś z uczniów oficjalnie ogłosił dzisiaj, jakie zmiany nastąpią, wprowadziłby chaos wśród ludzi. W obecnej chwili na Ziemi wcieleni są wszyscy Apostołowie Jezusa i to oni przewodzą nauczaniu boskiej prawdy. Dostają prorocze przekazy od swoich Mistrzów duchowych i znają miejsce i czas, kiedy ta przemiana nastąpi i jak to się odbędzie. Przekazywane są już im drobne przekazy, by przygotować ich do zmian.

Nigdy nie jest za późno zejść z drogi zła i wejść na drogę dobra, aby być obdarowywanym światłością Najwyższego, by w chwili ostatecznej przemiany otrzymać wybaczenie i przejść w wymiar doskonałych istot świetlistych .
Nie jesteśmy bogami, ale nasze dusze są światłością i częścią boskiej energii. Jeszcze jest trochę czasu na przemianę, każda dusza ma szansę, aby stać się duszą wybraną i pobłogosławioną przez Najwyższego i jednego z Archaniołów, który tę duszę będzie nauczał.
Na temat dusz, wieku duszy, szlachetności duszy, jeśli czas pozwoli, napiszę oddzielny artykuł.
Hierarchia Archaniołów liczy 12- tu, ale Ziemią opiekuje się siedmiu. Pięciu Archaniołów nadzoruje inne wymiary, w tym Atlantydę. Każdy z Archaniołów miał 12- tu uczniów, czyli Mistrzów nauczycieli i Strażników boskiego światła, liczba 12 występuje również wśród apostołów, jednego z nich zastępuje Maria Magdalena, która ma wcielenie istoty ludzkiej. W ziemi jest również 12 czakramów energetycznych, które w niedalekiej przyszłości zostaną otwarte i zjednoczone w jedno światło boskiej energii, a światło to rozświetli przestrzeń do Najwyższego.

Dusze, które zasłużą na przejście do innego wymiaru, do Boga Jezusa – przejdą bez przeszkód i to on poprowadzi te je do raju, a te które kierują się złem, zginą w świetle boskim.
Aniołowie ziemscy są zaślubieni Archaniołom i w chwili zejścia naszej duszy na Ziemię byli nauczani, co mają czynić i jak wykonać swoje posłannictwo w chwili ostatecznej. Każdy z nas ma swojego patrona Archanioła i może poznać go za pośrednictwem Mistrzów białego światła
Warto zajrzeć głęboko w swoje wnętrze podczas relaksu lub głębokiej modlitwy czy medytacji i otworzyć się na swojego Anioła Stróża, by odkryć, który z uczniów Archaniołów nas uczył i dał nam możność ochrony najwyższego patrona, jakim jest Archanioł. Zapytajcie swoich ziemskich Mistrzów Nauczycieli a może oni w waszych duszach zauważą, że jesteście wybranymi duszami i jesteście rozczepem – (podzielenie na energie męską i żeńską) światła boskiego, uszlachetnionego błogosławieństwem Najwyższego i Archanioła, który wam tę tajemnicę przekazał .

Warto się kierować dobrem i przygotowywać swoją duszę do przejścia w boską przestrzeń. Każdy z nas ma możliwość stać się duszą szlachetną, aby poznać własne wnętrze i wartość swej duszy oraz odkryć, jakie zadanie mamy do zrealizowania jako istoty ludzkie. W czasach przedwiecznych nauczali nas tego Mistrzowie Boskiego Światła, którzy zaufali, że ich wiedzę będziemy przekazywać innym pokoleniom .
A więc uczmy się miłości doskonałej, szlachetnej i boskiej.©2005 Zbyszek Ulatowski · wykonanie strony: enedue.com